Naruszenie regulaminu - manipulacja, celowe rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych