Jedź bezpiecznie odc. 860 (Nowosądecka policja drogowa dyscyplinuje...)

Gdyby każdy przestrzegał przepisów nie byłoby wypadków.