Pod osłoną stanu wyjątkowego trwa kolejna wycinka w Puszczy Białowieskiej

Pod osłoną stanu wyjątkowego trwa kolejna wycinka w Puszczy Białowieskiej

@piespolny zielona.interia.pl #polska #ekologia #przyroda #las #puszczabialowieska #lasypanstwowe

Wycinkę przeprowadzono w Puszczy Białowieskiej w Nadleśnictwie Browsk. Na miejscu zrębni wycięte miały być m.in. „dojrzałe graby i około 30-letnie dęby, co koliduje z Planem Zadań Ochronnych Natura 2000, który zakłada zwiększenie udziału drzew liściastych, zwłaszcza dębów na takim siedlisku”.