Freak on a Leash - Isolated Beatbox. Włączcie sobie na zwolnionym tempie 0.25x:)

"Boom nah dah mmm nah dah heema!" - Johnathan Davis Source: I got this from a file dump of a bunch of muti tracks for songs on Rock Band. I'm sad to say that it was taken down. RIP.

Dodany przez:

avatar kidi1 dołączył
1 wykopali 5 zakopali <1 tys. wyświetleń