Swoi i obcy, czyli dobre i złe

Swoi i obcy, czyli dobre i złe

Jednym z podstawowych pojęć związanych z etnografią jest postać obcego. Izolacja świadomościowa to jedna z cech charakterystycznych dla kultury, którą uważa się za ludową. To ona każe nam uznawać nadrzędny podział "swoi i obcy".

 •  

  pokaż komentarz

  Postać „obcego” w kulturze ludowej
  https://naludowo.pl/kultura-ludowa/postac-obcego-w-kulturze-ludowej-innego-inny.html

  Obcymi w kulturze ludowej byli wszyscy ci, którzy nie pasowali do ogólnie przyjętych norm kulturowych. Obcość to kategoria relacyjna: „Obcy jest ten, kto nie zaspokaja standardowych definicji swojskości, kto nie ma jednoznacznie określonego statusu w uporządkowanym świecie danej społeczności, kogo (czego) nie daje się umieścić w taksonomicznych siatkach, jakie określają ludzką rzeczywistość”.

  Obcymi byli zatem tak zwani ludzie gościńca, którzy nie mieli stałego miejsca zamieszkania: wszelkiego rodzaju żebracy, wędrowne dziady, uciekinierzy, ale także pielgrzymujący.

  źródło: 1343998191_by_jowisz108_500.jpg