Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Wynalazek rolnika do zbierania stonki. Bez pestycydów!

Ekologiczna uprawa rolnika-miłośnika przyrody.