Co chrześcijanin znajdzie na trupiej farmie

Wszyscy umrzemy. To fakt bezsporny. Faktem jest też, że zostaną po nas doczesne szczątki, które ulegną rozkładowi. Jak to pogodzić z wiarą w życie wieczne, a jeszcze bardziej - z centralną dla naszej religii wiarą w dosłownie pojęte zmartwychwstanie? Książka Billa Bassa "Trupia farma",...