Dość gotowania żaby !!! Dość zabierania nam wolności. !!! Włodzimierz Skalik.

Przemówienie lidera Konfederacji Korony Polskiej z Częstochowy na rozpoczęciu Marszu Wolności i Suwerenności w Warszawie 2.10.2021 r.