Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Jak znany prawnik jest od wszystkiego i od niczego

Jak znany prawnik jest od wszystkiego i od niczego

@kaven_ wykop.pl #neuropa

Matczak specjalizuje się w teorii i filozofii prawa oraz prawie farmaceutycznym i żywnościowym. Byłoby spoko jakby jego aktywność w mediach w zakresie wypowiadania się o prawie zakończyła się właśnie na opowiadaniu o dziedzinach, a których się specjalizuje i ma o nich pojęcie. Niestety tak nie jest.