Tesseract - Hypercube wymiar Nieskończoności

Mirror Art Rzeźba przez Nicky Alice.