„Sprzedam niepotrzebną służbę dworską” – handel ludźmi w carskiej Rosji

„Sprzedam niepotrzebną służbę dworską” – handel ludźmi w carskiej Rosji

W carskiej Rosji chłopi stanowili własność panów, którzy mogli rozporządzać ich życiem według własnego uznania. Wszak chłop był „tylko towarem”. Przejście pod jurysdykcję innego pana było możliwe w okresie „Jurjewa dnia”, czyli dnia św. Jerzego – od 19 listopada do 3 grudnia.