Michael Schudrich: Dobro może się narodzić nawet z największego zła

Michael Schudrich: Dobro może się narodzić nawet z największego zła

Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, podpisał list otwarty środowisk artystycznych skierowany do premiera Morawieckiego. Dotyczy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: "Nie zgadzamy się, by jakiekolwiek dziecko skazane było na spędzenie choćby jednej nocy na gołej ziemi, w zimnej puszczy.