Dihydrotestosteron - jak wpływa na zdrowie mężczyzn?

Dihydrotestosteron - jak wpływa na zdrowie mężczyzn?

DHT powstaje w wyniku przekształcenia testosteronu w aktywniejszą formę. Tę przemianę przeprowadza enzym α-reduktaza. W w porównaniu z testosteronem, DHT oddziałuje dużo silniej na receptory androgenowe. Ocenia się, że DHT wywiera 3 x intensywniejszy wpływ na tkanki, niż jego prekursor.