Kiedy połączysz Inżyniera z Komikiem...

Zacznie rzucać sucharami. Takimi swojskimi.