W Warszawie na religię chodzi 31% uczniów szkół ponadpodstawowych

W Warszawie na religię chodzi 31% uczniów szkół ponadpodstawowych

Oficjalne dane po zebraniu statystyk przez ratusz.