Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Unia Europejska nadużywa władzy. Schoettl wskazuje na dwa naruszenia prawa...

Unia Europejska nadużywa władzy. Schoettl wskazuje na dwa naruszenia prawa...

„Polska nie jest związana aktami organów Unii Europejskiej, które twierdzą, że regulują jej suwerenność w zakresie reformy sądownictwa czy rozwiązywaniu spraw społecznych. Naród jest źródłem wszelkiej suwerenności