Pies potrafi rozpoznać, kto jest dobry, a kto zły...

The dog can recognize who is good and who is bad