Emisje metanu groźniejsze od dwutlenku węgla? - ŚwiatOZE.pl

Emisje metanu groźniejsze od dwutlenku węgla? - ŚwiatOZE.pl

emisji metanu nie są tak dobrze znane opinii publicznej, w rzeczywistości jego wpływ na zmiany klimatyczne jest znacznie większy.