Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

ZPP: Polski system powinien preferować imigrację osiedleńczą i rodzinną

ZPP: Polski system powinien preferować imigrację osiedleńczą i rodzinną

Eksperci ZPP od dawna zwracają uwagę na fakt, że rozsądna polityka w zakresie imigracji jest koniecznością, a nie jedynie przejściową potrzebą. Polska polityka imigracyjna powinna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabycia tytułu do stałego pobytu i legalnego zatrudnienia.