…but the people are retarded

taka jakby parafraza słów Marszałka o narodzie naszym potłuczonym, wygłoszona przez brodatego mędrca ze Wschodu (31 sek.)