Czy nauka i wiara się wzajemnie wykluczają?

Film ten powstał w ramach odpowiedzi na dziesiątki pytań widzów dotyczących zagadnienia: czy nauka i wiara się wzajemnie wykluczają?. Spotykam się z wieloma mitami szerzonymi przez kreacjonistów oraz skrajnych ateistów. Postanowiłem obiektywnie i merytorycznie wyjaśnić te kwestie.