Prezes MPK wystawił fakturę wicepremierowi Sasinowi.

Prezes MPK wystawił fakturę wicepremierowi Sasinowi.

Wrocławskie MPK wystawiło Jackowi Sasinowi fakturę opiewającą na 35 milionów...