Policjant poważnie postrzelony z powodu nieporadności partnerki.

@mboss1111 youtube.com #swiat #usa #policja

Podejrzany zbiegł