Zasłużyliśmy na to, by odczuć siłę przyrody - mówi prof. Piotr Skubała

Zasłużyliśmy na to, by odczuć siłę przyrody - mówi prof. Piotr Skubała

Obecne tempo zmian jest wręcz niewyobrażalne. Efektem będzie drastyczne zubożenie bioróżnorodności, zaburzenie funkcjonowania licznych ekosystemów, a w wielu wypadkach ich załamanie. Większość roślin i zwierząt po prostu nie jest w stanie dostosować się do tempa zmian.