Hindus naćpanym jenkem.

Jenkem to rzekomy środek wziewny i halucynogen wytwarzany ze sfermentowanych ludzkich odchodów i moczu. popularny narkotyk uliczny wśród zambijskich dzieci. Podobno wkładały one kał i mocz do słoika i zamykały je odpowiednio pokrywką, a następnie pozostawiały na słońcu; potem wdychały powstałe opary