Avanti ragazzi di Budapest! Dziś jest rocznica rewolucji węgierskiej!Pamiętamy!

@Flaklypa youtube.com #polska #historia #muzyka #patriotyzm #4konserwy

Próba wyrwania się z sowieckiej dominacji. 65 lata temu, 23 października 1956 roku wybuchło na Węgrzech powstanie, nazywane dziś rewolucją 1956 roku. Było ono dla Węgrów próbą zdobycia wolności i wyrwania się spod sowieckiej dominacji.