Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Urlop tacierzyński pomaga w zmniejszeniu nierówności międzypłciowych

Urlop tacierzyński pomaga w zmniejszeniu nierówności międzypłciowych

@ObserwatorGospodarczy obserwatorgospodarczy.pl #ekonomia #gospodarka

Wprowadzenie urlopów tacierzyńskich w Niemczech wpłynęło na zwiększenie ilości czasu, jaką ojcowie poświęcają na wychowanie dzieci. Doprowadziło ono również do tego, że oboje rodziców zaczęło poświęcać podobną ilość czasu na pomoc swoim pociechom w odrabianiu prac domowych