Dobro-Dobro 17. PIENIĄDZE DLA KOŚCIOŁA

Wielki powrót księdza Dobro-Dobro