zniesienie stażu dla lekarzy

@szynszyla2018 mobile.twitter.com #medycyna

Wiceminister Piotr Bromber w #MZ: Wychodząc naprzeciw uchwale Konferencji Rektorów o zniesieniu stażu dla lekarzy i dla lekarzy dentystów, zostanie podjęta inicjatywa legislacyjna, która pozwoli jak najszybciej wprowadzić zapisy likwidujące staż podyplomowy.