Ważny komunikat: wzywa się wszystkich do obowiązkowego poddania się dobrowolnym

Proroczy film.