Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Przegryw podrywa na ruchomych schodach nerd edition

@RS89 youtu.be #przegryw #podryw

Amerykański przegryw w akcji