Nowelizacja umożliwi przedsiębiorcom ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nowelizacja umożliwi przedsiębiorcom ogłoszenie upadłości konsumenckiej

@garbal70 bankier.pl #polska

Po niedawnej zmianie prawa również byłym przedsiębiorcom łatwiej się pozbyć długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Prawo.pl wyjaśnia, że w myśl nowych przepisów przestaje obowiązywać wymóg, aby upadłość była niezawiniona przez dłużnika.