„Znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza”.

„Znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza”.

Dziesięcina na Kościół w dawnej Polsce. Każdy chłop w nowożytnej Polsce – niezależnie czy żył w majątku szlacheckim, królewskim czy kościelnym – miał obowiązek opłacać dziesięcinę. Była to największa pojedyncza opłata jaka ciążyła na gospodarzach. Jakby tego było mało pobierano ją w sposób...