Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Rząd za projektem

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Rząd za projektem

Długo oczekiwana przez strażaków ochotników ustawa została przyjęta przez radę ministrów. Mimo długiej tradycji OSP w Polsce, jest to dopiero pierwszy, tak kompleksowy akt prawny, który dotyczy tej formacji.