Marek Budzisz: Z Ameryki słyszymy twarde ostrzeżenia dla Europejczyków

Marek Budzisz: Z Ameryki słyszymy twarde ostrzeżenia dla Europejczyków

W amerykańskich środowiskach strategicznych trwa właśnie dyskusja na temat przyszłości NATO i napięciom jakim podlegać mogą więzi atlantyckie. Walor tej debaty, którą warto obserwować, polega na tym, że uczestniczący w niej eksperci przestali owijać w bawełnę