Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Irlandia bije rekordy hospitalizacji pomimo 91% zaszczepienia.

Irlandia bije rekordy hospitalizacji pomimo 91% zaszczepienia.

Irlandia doswiadcza najwyzszego poziomu hospitalizacji od marca pomimo najwyzszego w Europie poziomu zaszczepienia.