Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Stare diesle trują. Normy Światowej Organizacji Zdrowia przekroczone.

Stare diesle trują. Normy Światowej Organizacji Zdrowia przekroczone.

Aktywiści zmierzyli stężenia dwutlenku azotu emitowanego z samochodowych rur - mierniki zawisły w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. W połowie zbadanych miejsc stężenia tego zanieczyszczenia przekraczały polską normę. W żadnym nie zmieściły się w poziomach rekomendowanych przez WHO