Poziom życia w Wielkiej Brytanii znacznie spadnie z powodu inflacji i...

Poziom życia w Wielkiej Brytanii znacznie spadnie z powodu inflacji i...

Według OBR indeks cen konsumpcyjnych może wzrosnąć do 5,4 procent, najwyższego poziomu od marca 1992 roku. Prognozy OBR oznaczają, że do 2026 r. średnie płace realne będą niższe niż w 2008 r. z powodu wzrostu inflacji.