Pracujący dostaną zniżkę, przedsiębiorcy też, a emeryci "klasa średnia"...

Pracujący dostaną zniżkę, przedsiębiorcy też, a emeryci "klasa średnia"...

Byłbym za, gdybym wiedział, że moja składka zdrowotna emeryta skróci moją kilkumiesięczną kolejkę do lekarza specjalisty do kilku dni i nie będę musiał płacić kilkuset złotych za każdą wizytę prywatną lub prywatną rehabilitację żony.