Jak uratować populację pszczół? Zbudować ekologiczną pasiekę - ŚwiatOZE.pl

Jak uratować populację pszczół? Zbudować ekologiczną pasiekę - ŚwiatOZE.pl

Wiele zawdzięczamy zapylaczom. Jednak z roku na rok ich populacja kurczy się. Co możemy dla nich zrobić oprócz siania łąk kwietnych i niestosowania chemikaliów w rolnictwie? Budować ekodomki dla pszczół i edukować. W akcję włączają się także firmy.