Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet prokuratorowi stanu wojennego

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet prokuratorowi stanu wojennego

Istnieją dostatecznie uzasadnione podstawy do tego by przypuszczać, że prokurator w stanie spoczynku w 1982 r. popełnił zbrodnię przeciwko ludzkości. Dlatego zaskarżoną uchwałę Sądu przy Prokuratorze Generalnym należało zmienić i zezwolić na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności...