Białoruś. Nagłe wyłączenie reaktora elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Białoruś. Nagłe wyłączenie reaktora elektrowni jądrowej w Ostrowcu

Reaktor wyłączył się automatycznie, nieznana jest przyczyna wstrzymania jego pracy. Białoruskie władze zapewniają, że poziom promieniowania wokół elektrowni w Ostrowcu jest w normie.