Segregacja na Uczelni

Segregacja na Uczelni

Segregacja sanitarna w Polsce jest nielegalna ▪️Art. 32 Konstytucji 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.