Iluzja rosnących wynagrodzeń. Zarobki w przeliczeniu na euro dolara i złoto.

Iluzja rosnących wynagrodzeń. Zarobki w przeliczeniu na euro dolara i złoto.

Ze statystyk wynika, że w ujęciu nominalnym „średnia krajowa” rośnie w tempie przeszło 8% rocznie. To jednak w pewnej mierze ILUZJA WZROSTU wywołana spadkiem siły nabywczej polskiego pieniądza.