W. Szabłowski: Rosja jest mistrzem w wykorzystywaniu kuchni do propagandy

W. Szabłowski: Rosja jest mistrzem w wykorzystywaniu kuchni do propagandy

O Zw. Radzieckim napisano już sporo. Mało jednak powiedziano o tym, jak kraj rosyjski działał i działa po dziś dzień od kuchni. Jak przywódcy radzieccy wykorzystywali kuchnię do celów propagandowych? Jak za pomocą jedzenia próbowano umilić śmierć ludziom pracującym przy awarii reaktora w Czarnobylu?