Szczątki Maurycego Mochnackiego sprowadzone z Francji do Polski

Szczątki Maurycego Mochnackiego sprowadzone z Francji do Polski

Uroczystości sprowadzenia z Francji do Polski szczątków działacza emigracyjnego, pisarza, uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego Maurycego Mochnackiego rozpoczną się już dziś we francuskim Auxerre, gdzie spoczywa Mochnacki. W sobotę w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe,...