Wyszukiwanie pełnotestowe w relacyjnych bazach danych | Cztery Tygodnie

Wyszukiwanie pełnotestowe w relacyjnych bazach danych | Cztery Tygodnie

Relacyjne bazy danych oprócz wyszukiwania za pomocą klauzuli LIKE udostępniają wyszukiwanie pełnotekstowe. Charakteryzuje się ono dużo większymi możliwościami i wydajnością co przekłada się na lepsze wyniki wyszukiwania dostarczane wraz z aplikacjami wykorzystującymi ten sposób...

 •  

  pokaż komentarz

  Relacyjne bazy danych oprócz wyszukiwania za pomocą klauzuli LIKE udostępniają wyszukiwanie pełnotekstowe.

  sqlite> create fulltext index sercz on uzytk(id, nazwa);
  Error: near "fulltext": syntax error


  Nie działa! ( ͡° ʖ̯ ͡°) Zakop.

  •  

   pokaż komentarz

   @faxepl:
   ```

   sqlite3 /tmp/test.sqlite
   SQLite version 3.36.0 2021-06-18 18:36:39
   Enter ".help" for usage hints.
   sqlite> CREATE TABLE products (
   id INT NOT NULL AUTOINCREMENT,
   title VARCHAR(255) NOT NULL,
   producer_name VARCHAR(255) NOT NULL,
   description TEXT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
   );
   Error: near "AUTO
   INCREMENT": syntax error
   ```


   postgres=> CREATE TABLE `products` (
   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `title` VARCHAR(255) NOT NULL,
   `producer_name` VARCHAR(255) NOT NULL,
   `description` TEXT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`)
   );
   ERROR: syntax error at or near "`"
   LINE 1: CREATE TABLE `products` (

  •  

   pokaż komentarz

   sqlite

   @faxepl: Wszystkie przykłady podane są dla MySQL / MariaDB dla innych baz danych trzeba zmodyfikować zapytania.