Nowe badania nad aktywnością fizyczną. Wymusza ją na nas ewolucja

Nowe badania nad aktywnością fizyczną. Wymusza ją na nas ewolucja

Naukowcy twierdzą, że aktywność fizyczna osób starszych, odsuwa energię od procesów, które mogą zagrażać zdrowiu i kieruje ją w stronę mechanizmów, które przedłużają życie. Badacze stawiają hipotezę, że ludzie ewoluowali, aby pozostać aktywnymi fizycznie w miarę starzenia się.