Mieszkanie niesprzątane przez 6 lat

Dziewczyna miała trudny okres w życiu po utracie pracy.