Janina Ochojska: "w Usnarzu były 32 osoby. Trzeba było je wtedy wpuścić " -...

Janina Ochojska: "w Usnarzu były 32 osoby. Trzeba było je wtedy wpuścić " -...

@timelex polsatnews.pl #polska #polityka #bialorus #imigranci #granica #neuropa

"Można było wpuścić tych ludzi i nie byłoby dziś takiego problemu" Właściwie to sam nie wiem jak to nazwać? Czy ktoś jej płaci za to? Czy tak sama z siebie?